Delicades

posted in: Butaka Olesa | 0
1, 2 i 3 d’abril de 2016 a les 22h. 22.30h. i 18h. Respectivament

L’obra de teatre és composta per un conjunt d’escenes, aparentment no relacionades (almenys no totes), que ens parlen amb una calidesa, que tant ens pot fer riure com plorar, sobre un dels periodes més convulsos de la nostra història. Sanzol però, hi incorpora tot un miticisme i simbolisme que ens fan donar moltes més voltes a allò que podríem pensar que no té més raó d’ésser que la que ens és mostrada. Delicades conforma tot un univers peculiar amb les seves hitòries. Un univers en què, per exemple, un roser que era mort ressuscita sobtadament; una pintora intenta tota la seva ànima vendre un quadre o un pare que es vol fer amic de la seva filla a Facebook.